Kulové sluneční hodiny


Číselník těchto hodin je umístěn na geometrickém tělese ve tvaru koule.

Existuje několik provedení kulových slunečních hodin.

Kulové sluneční hodiny s otočným segmentem

Jedny takové stojí v rohu terasy Místodržitelského letohrádku v pražské Stromovce. Tyto hodiny popsal Bedřich Polák ve knize "Staropražské sluneční hodiny", kterou vydalo nakladatelství Academia Praha v roce 1986. Protože byly vyrobeny sochařskou technikou, zařadil je do kategorie "Sochařské sluneční hodiny".

Na podstavci asi metr vysokém, je upevněna koule z červeného mramoru o průměru 40 cm. Je na ní vyryta síť čar s čísly, astronomickými značkami, latinskými nápisy a dvěma letopočty. Malá zeměkoule má osu orientovánu rovnoběžně se zemskou osou. Osa glóbu je na severním a jižním pólu prodloužena a je na ní upevněn kovový segment s možností otáčení kolem osy glóbu. Otočný segment zastává na tomto typu slunečních hodin funkci stínového ukazatele.

umístění kulových slunečních hodin kulové sluneční hodiny ve Stromovce

Rozmístění hodinových čar tří časových systémů a sedmi kalendářních čar je patrné z následujícího obrázku.

romístění hodinových a kalendářních čar

Pro odečtení časového údaje musíme otočit kovový ukazatel.

stín ukazatele vlevo stín ukazatele vpravo

Správné nastavení ukazatele je tehdy, když vrhá minimální stín (stejné šířky jako ukazatel).

stín ukazatele jen pod ukazatelem

Další kulové hodiny u nás najdeme v Novosedlech. Takové hodiny vyrábí a prodává Zdeněk Bětík, Výroba cementového zboží a umělého kamene, 691 82 Novosedly na Moravě. Můžete si je objednat - viz webové stránky.

Novosedly - kulové sluneční hodiny

Použito obrázku Zdeňka Bětíka z katalogu slunečních hodin.

Bez ukazatele

Existují kulové hodiny, které otočným ukazatelem nejsou vybaveny.

jak odečíst údaj z hodin bez ukazatele

Pro určení správného času můžeme použít tyčku. Tou rotujeme kolem glóbusu (přesouváme rovnoběžně s osou koule - viz předchozí obrázek), až najdeme polohu stínu takovou, kdy prochází póly glóbusu.

Pro ilustraci jsem použil obrázek z knihy Sonnenuhren 3, Eine Anleitung für Handwerk und Liebhaber od autorů Schumacher a Peitz.

 

Ve světě existuje mnoho dalších provedení kulových slunečních hodin s ukazateli stejného tvaru, které jsou rozmístěny v poloze rovníku rovnoměrně na jednotlivých hodinových čárách.šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku