O jarní akci 2009

Akce pracovní skupiny Sluneční hodiny při ASHK se uskutečnila 18. a 19. dubna. Na rozdíl od předchozích jarních, byla akce dvoudenní. Program byl velmi nabitý - návštěvu na některých místech jsme museli podstatně zkrátit.

Organizátory akce p. Zíku a Hejdu musíme pochválit, protože akci skvěle připravili. snad i to počasí zajistili.

Stránky http://www.astrohk.cz/ashk/slunecni_hodiny/jaro2009.php vznikly jako pozvánka na akci, informace o trasách přesunů s různými organizačními pokyny a informacemi. Obsah stránek může posloužit těm, kteří by chtěli podobný výlet nebo návštěvu jen některých hodin absolvovat. Na stránkách jsou uvedeny rovněž odkazy na stanoviště hodin dle webového katalogu slunečních hodin.

Hanačka

Sobota

Většina účastníků se setkala v Prostějově u slunečních hodin Hanačka. Připojila se k nám paní Fridrichová, která projevila zájem stát se členem skupiny nadšenců a fandů slunečních hodin.

Hanačka

Při výstupu z aut a přesunu k zatím malé skupince osob jsme byli překvapeni výtkou jedné paní: "nešlapte nám po trávníku, Vám by se to doma asi také nelíbilo".

Svá auta jsme si označili shodným plakátem, abychom se v konvoji vozidel na silnici lépe poznali. Počet vozidel se během akce měnil. Manželé Traugottovi z Prahy se například přidali ke skupině v Krumsíně.

Označení aut

Druhé hodiny jsme navštívili na adrese Wolfova 20. Shodli jsme se, že v období hojné vegetační zeleně může být využívání hodin obtížné. Pokud by někdo chtěl hodiny fotografovat, ať tak učiní v zimním období.
Hodiny nemají ani cifry ani hodinové rysky? Tvar ukazatele je rovněž zajímavý.

Wolfova 20

Jedno z vozidel zaparkovalo před výjezdem ze sídla místního "naboba". Hned volal, že na nás zavolá policii a pak "pachateli" určil čas pro přeparkování vozidla 5 minut. Názor na bodrou povahu Moraváků získal značné trhliny.

Na objektu s párem slunečních hodin ve Zdětíně byla nabídka k prodeji. Kdosi ze skupiny poznamenal: "možná že ty hodiny vidíme naposledy. Uvidíme, zda nový majitel při opravě fasády nesáhne k rasantnímu řešení."

Když jsme se vyrojili z aut a houfně objekt fotografovali, vzniklo u místních podezření, že je zde mnoho zájemců o koupi. Jeden pán nechtěl věřit tomu, že nás tolik jezdí za slunečními hodinami. Pak někdo poznamenal, že bychom mohli hodiny zachránit, když dům koupíme a budeme užívat jako svou základnu, akorát bychom to měli trochu z ruky.

Hodiny na prodej i s domem

Další hodiny na "Plumlovském okruhu" na nás čekaly v obci Krumsín. Hodiny vznikly záznamem stínu dle pokynů, které majitel dostal v Hradci Králové před jejich realizací. Bohužel se s ním nebylo možné pobavit, nebyl doma.

V Krumsíně

Přes Plumlov jsme se vrátili do Prostějova. Zde jsme zaparkovali a pak se přemisťovali pěšky. Nejprve jsme se zastavili u zámku. Zde jsme zkusili první skupinové foto.

Párové na budově zámku První skupinové foto

Následovala krátká zastávka u radnice a u "Orloje". Pak jsme se přemístili do muzea. Zde bylo k vidění asi 8 ks cestovních slunečních hodin.

Trvalá expozice Jedny z vystavovaných
Trvalá expozice

Procházkou jsme došli k budově Národního domu, který je významnou kulturní památkou České republiky, první skutečně monumentální stavba Jana Kotěry. Patří ke skvostům české a moravské moderní architektury 20. století.

Paní Fridrichová se synem se od nás odpojili. Dostali formulář přihlášky a holandský notový materiál pro píseň o slunečních hodinách (možná i hymnu spolku). Uvidíme, co z toho vzejde.

Pak následoval přejezd do obce Bedihošt. Zde nás očekával pan Vladimír Vláčil, amatérský astronom a velký sběratel. Nejprve jsme si prohlédli jeho sluneční hodiny.

Nejprve o slunečních hodinách

Pak jsme vylezli po schodech do jeho "hvězdárny". Když jsme začali odkrývat dalekohled a chtěli odsouvat střechu, začalo silně pršet.

Sluneční hodiny na budově hvězdárny

Díky dešti jsme se "na hvězdárně" příliš nezdrželi. Byli jsme vyzváni k návštěvě přízemí jeho zahradního domku. Zde má pan Vláčil pracovnu a klubovnu. Nedal jinak, než že se musíme podepsat do kroniky. "Kdo se nepodepíše, nesmí odejít".

Při podpisu

Z vystavených předmětů jsme vytušili, že je velkým sběratelem a modelářem.

Trvalá expozice Jedny z vystavovaných

Pan Zíka hlídal časový harmonogram a upozorňoval našeho kustoda, že bychom měli jet dál. On na to nedal (má omluvu je nedoslýchavý) a vedl nás do prostor domu.
Zde nám ukázal velký železniční model. Kolem trati byla, jak je patrné z pořízených záběrů, řada známých budov.

Sbírky Pro změnu nádobí

Pan Vláčil litoval, že už musíme jít. "Řekně téma jaké vás zajímá a můžeme se o tom bavit." Navrhoval různá témata a i z nápisů na krabicí bylo patrné, že má sbírek velké množství. Doprovodil nás až k parkovišti.

Využil své příležitosti do poslední chvíle

Další zastávkou jsou hodiny v Kojetíně na kostele.

Kojetín Další skupinové foto

V sobotu Kroměříží pouze projíždíme. Kolega Pförtner zde nechává své auto abychom neničili prostředí (jel by v něm sám). V neděli si jej vyzvedne.
Další zastávkou jsou Těšnovice. Zde jsou hodiny na kostele sv. Petra a Pavla.

Těšnovice

Následuje přesun za hodinami do Sulimova.

Sulimov

Dalšími hodinami jsou ty v Kvasicích (na náměstí).

Sulimov

Následovala přestávka na oběd v hostinci "U Rudolfa Purkrabího z Donína" v Tlumačově.
Po obědě jsme se zastavili u hodin v Mysločovicích.

Sulimov

Poslední hodiny na trase jsou v Malenovicích, ale to už jsme vlastně ve Zlíně.

Malenovice

Ve Zlíně jedeme na hvězdárnu. Nejprve jsme místními seznámeni s hvězdárnou, jejím vybavením, dalekohledem, ale i se slunečními hodinami.
Po sejití do přednáškového sálu instalujeme výstavku z modelů slunečních hodin, které jsme přivezli.

vystavované modely
vystavované modely
vystavované modely

Plánováné přednášky a diskuze začaly se zpožděním:

Na Nocturnal - doplněk ke slunečním hodinám pro noční část dne nezbyl čas, necháme si to na další setkání.

Nocleh jsme měli zajištěn na kolejích UTB.Neděle

Sešli jsme se v 9:00 hod u vlakového nádraží. Pěšky jsme se vydali do Obuvnického muzea.

budova 21 historické vybavení ševcovské dílny

Měli jsme skvělou průvodkyni Mgr. Miroslavu Štýbrovou. Velice zapáleně nás seznamovala s historií muzea, exponáty, Baťovou rodinou apod. Velice ji mrzelo, že musí naši prohlídku značně omezit. Občas ji ve výkladu doplňoval děkan Fakulty technologické doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.

Jsme v dobrých rukách

Viděli jsme i takové věci, které se návštěvníkům většinou neukazují.

Baťův výtah zahrada na terase

Z hlediska časomíry nás zaujaly hodiny, které Baťa používal aby nebudil své podřízené v odlišných časových pásmech.

Hodiny s vyznačenými časovými rozdíly

Při našem odchodu bylo skoro třičtvrtě na jedenáct. (Současně s malou ručičkou se otáčí disk s vyznačením časových rozdílů.)

Po návratu k zaparkovaným autům se vydáme směr Fryšták. Svým dílem se zde může pochlubit pan Zíka. Připojil se k nám zde pan Peška, který byl na noc doma v Přerově.

Fryšták gruppier

Následoval přesun do Martinic. Zde na nás čekal Hynek Petrla, který zdejší hodiny ve spolupráci s panem Zíkou a Hejdou realizoval. Počastoval nás přípitkem, čímž napravil pošramocenou pověst o pohostinnosti Moraváků.

Martinice Zhotovitel hodin nás pohostil

Pak jsme se jeli podívat na hodiny v Holešově. Jsou zde hodiny s číselníkem na zakulacené ploše. Pan Zíka nám sdělil, jak to bylo s dvojnásobným poničením ukazatele. Pachatele se podařilo zjistit. Po 1. poškození řekl, že kdyby věděl k čemu ta tyčka je, že by to neudělal.
Údajně to však podruhé byl zase on, kdo ukazatel ulomil.

Další hezké hodiny jsou v Pravčicích. Bohužel je v době naší návštěvy stíní dráty elektrického vzdušného vedení.

Ach ty dráty

Následuje krátká zastávka u benzinové stanice v obci Břest a následné zastavení u zdejších dvojích hodin.

Hodiny v obci Břest

Díky zvolenému termínu pro naší akci a díky přízni počasí jsme mohli na mnoha místech "vychutnávat" jak příroda k vete.

Příroda kvete

Dále následuje přesun do Kroměříže. Nejprve hledáme hodiny u místní hvězdárny. (Jsou značně zarostlé - pak je máme najít.)

Příroda kvete

V centru máme domluvenou schůzku s ředitelem konzervatoře Miroslavem Šiškou. Na nádvoří dřívější církevní budovy pak obdivujeme zdejší kásné hodiny. Mají zajímavé kalendářní funkce. Počet kalendářních čar a jejich provedení odpovídá datumu, kdy je délka "světlých hodin" během dne celočíselná. Vlevo vedle kalendářních čar je uveden čas východu slunce a vpravo délka "světlého dne".

Martinice Povídání o hodinách a konzervatoři

Po obědě se jdeme podívat do Havlíčkovy ulice. Zde jsou zbytky dvojích hodin.

Havlíčkova 1256/12 Havlíčkova 664/27

Na tomto místě oficiální část naší akce končí. Děkujeme organizátorům p. Zíkovi a Hejdovi za perfektně připravenou akci.

Účastníci z jednoho vozidla se zašli podívat do květné zahrady. Zde viděli Foucaultovo kyvadlo. Květnou zahradu můžete alespoň virtuálně navštívit i vy.

v Zahradě kyvadlo

Většina vozidel vyžadovala bonus ve formě čerstvě instalovaných hodin v obci Rouské. Na společném podstavci zde jsou rovníkové a svislé jižní hodiny z dílny Jindřicha Pevného. O nové hodiny se zajímala i TV Nova, ale pak jeli natáčet jinam.

U nových hpodin

Mezi účastníky akce je uprostřed starostka obce. Vpravo vedle ní na snímku je Hynek Petrla.


 

 
na úvodní stránku