Polední sluneční hodiny

Úkolem poledních hodin je přesně určit okamžik poledne.

Pokud je hodinovou čárou pro poledne přímka, určí hodiny oklamžik pravého místního poledne.

Nástěnné polední sluneční hodiny

U těchto hodin se zpravidla používá terčového ukazatele.

Takové hodiny najdeme např. v Paříži - Saint-Eustache, bohužel již bez terče.

foto zbytků poledních hodin náčrt shodných hodin

Hodiny, které slouží jen pro určení poledne máme i v Praze na komíně Scwarzenberského paláce. Jsou opatřeny tyčovým ukazatelem. (Použito obrázku Jiřího Kočího.)

foto hodin na komíně

Pokud je hodinovou čárou analema, hodiny určují střední sluneční čas (rytmický - pravidelný).

Příkladem jsou hodiny z St. Marie-Madeleine church v Avenches ve Švýcarsku. (Obrázek byl převzat ze stránek Wikipedie.)

foto poledních hodin

Další polední s analemou můžeme spatřit ve francouzském Rennes či Serres nebo italské Parmě.

polední hodiny Rennes poledních hodiny Serres polední hodiny Parma

Štěrbinové polední sluneční hodiny v budovách

Okamžik přesného slunečního poledne lze určit při vhodném provedení hodin velmi přesně. Takové hodiny můžeme vidět v astronomické věži pražského Klementina nebo matematické věži v polské Vroclavi.

foto štěrbiny drát jako tenká hodinová čára

Otvorem se světlostí cca 1 cm v poledne pronikají sluneční paprsky a vytvářejí na prkenné podlážce obraz Slunce o průměru několika cm. Středem podlážky vede přes kladky napjatá struna, která definuje místní poledník. V době, kdy se poledne neurčovalo byla struna skryta.

Štěrbinové polední hodiny lze spatřit v kostele Saint Sulspice v Paříži, v chrámu San Petronio v Boloni či v katedrále Santa Maria dell Fiore ve Florencii.

Část okna funguje jako štěrbina. Při letním slunovratu paprsek dopadá na podlahu. Zde je vyznačem místní poledník.

princip činnosti štěrbina

Princip jejich činnosti je zakreslen pro slunovraty a rovnodennosti.

princip činnosti obelisk

Kdyby měla světelná stopa při zimním slunovratu dopadat na místní poledník ležící na podlaze, musel by být vyznačen ve velké délce (do chrámu/kostela by se nevešlo). Proto je poledník prodloužen na svislý obelisk.

Světelná stopa a její detail na obelisku jsou patrné na dalších záběrech.

princip činnosti obelisk

Na dalším obrázku je vidět světelná stopa při rovnodennosti. (Je již po poledni, proto stopa neleží na poledníku.)

foto při rovnodennosti

Čerpáno z textů a použito obrázků z knih:

Polední štěrbinové sluneční hodiny na venkovním prostranství

Na obdobném principu jako v budovách mohou fungovat štěrbinové hodiny i na volném prostranství.

Štěrbinou jsou vybaveny hodiny v Puch bei Hallein (Rakousko). Šířka štěrbiny 6 cm.

foto zepředu foto zezadu

Polední hodiny se štěrbinou jsou součástí vícenásobných slunečních hodin v Malém Smokovci.

foto z boku

Svislý řez je veden ve směru místního poledníku. Je patrný při pohledu na jižní polární hodiny.

foto jižních polárních hodin

Místní poledník je vyznačen na zemi.

foto poledních hodin


šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku