Obměny vzhledu číselníku nástěnných hodin

Pokud si někdo chce pořídit nástěnné sluneční hodiny, pak již má zpravidla představu o jejich případném vzhledu. Rozsah pracovní činnosti hodin vyplývá z azimutu stěny. Z exaktního řešení vychází rozmístění čar. Na příkladu ze tří stanovišť si ukážeme, jak některé aspekty lze při návrhu ovlivnit.


První příklad

Jedná se o hodiny ve vzdělávacím centru ministerstva školství v Telči. Z původních hodin zbyl jen ukazatel a po poslední úpravě fasády bílý obrys číselníku.

Celkový pohled na budovu

Požadavkem bylo aby hodiny "ladily" s charakterem budovy (bývalý klášter), aby číselník byl tak jednoduchý, aby vůči němu neměli výhrady památkáři.

Zbytky původního číselníku

Navrhl jsem několik možných řešení číselníku. První z nich má číslice ve zdobené stuze a užívá římských číslic s poloorlojním časem. Hodinové rysky jsou po půlhodinách.

Číselník se zdobenou stuhou

V druhém případě bylo zvoleno hranaté provedení. Opět jsou použity římské číslice, ale dělení hodin je po čtvrthodinách. Hodinové čáry jsou rozlišeny délkou - pro celé hodiny delší, pro čtvrthodiny nejkratší. Rok vzniku hodin je vynechán.

Číselník ve čtvercovém rámu

Třetí návrh používá jednoduchou stuhu s římskými číslicemi. Hodinové čáry jsou opět po čtvrthodinách. Půlhodiny jsou navíc mezi číslicemi ve stuze vyznačeny značkami. V horní části číselníku je uveden rok vzniku a latinský nápis "Festina lente" ("Pospíchej pomalu").

Číselník s jednoduchou stuhou

Číselník hodin realizovala profesionální firma z Brna.

Realizovaný číselník - foto M. Tripalová

Bylo zvoleno řešení, řekl bych co nejméně nápadné aby památkáři neměli připomínek. Že číselník vzhled budovy nezměnil je patrné z celkového pohledu.

Realizovaný číselník - foto M. Tripalová

Druhý příklad

Hodiny budou na domě s novou fasádou. Zeď je natočená o 42° 42' od jihu směrem k západu.

Číselník má být v horní části nad oknem

Aby byl větší výběr, zpracoval jsem pro zájemce více návrhů. Je třeba volit vzhled, který by byl v souladu se vzhledem domu. Přirozeným se mi jevil půlkruhový číselník.

Půlkruhový číselník

Na prvním obr. je jeho symetrické provedení (polední čára tvoří osu číselníku). Umístění číselníku na stěně je patrné z obr.

Číselník na domě

Naopak nesymetrické řešení číselníku (levý křížek značí patu ukazatele, pravý křížek je středem pro půlkruh):

Polední čára je posunuta doleva

Symetrické řešení se 3 kalendářními čárami pro rovnodennost a slunovrat (horní křížek značí patu polosu, dolní je opět středem kružnice)

Decentně vyznačeny kalendářní čáry

Hranaté provení číselníku je na dalším obr. (bod vyznačený křížkem není patou)

Výsledek počítačového návrhu bez dalších změn

Také jsem uvažoval o číselníku, kdy by na stěně byly hodinové a kalendářní čáry - bez rámečku či stuhy.

Plovoucí číselník, resp. bez rámečku

Hodiny dosud nebyly realizovány. Návrhy a podklady ke zhotovení jsem předal. Závisí na majiteli domu, zda zvolí některý z mých návrhů nebo zvolí jiné řešení. Sám jsem zvědav, jaký vzhled bude číselník mít. Občas můžete zkontrolovat, zda číselník již nebyl zrealizován a zda jeho vzhled již není zachycen v katalogu slunečních hodin. Případně majitele domu můžete ovlivnit při jeho rozhodování o vzhledu číselníku nebo možná váhání zda vůbec.


Třetí příklad

Na začátku byla garáž, na které měly být perspektivně hodiny. Její vzhled je na obrázku

Bez hodin

Opět jsem zpracoval řadu návrhů. Zde jsou uvedeny jen tři - snad nejzajímavější.

Ciselnik kopírující tvar střechy

První návrh číselníku kopíruje tvar střechy. Z tohoto důvodu se zúžil rozsah hodin vyznačený (odečítatelný) na číselníku. Arabské číslice orlojních hodin jsou umístěny v jednoduché stuze. Hodiny jsou navrženy pro pravý místní čas odpovídající letnímu času. (Pod hodinovou čárou ležící na svislici je číslice 12.) Hodinové čáry jsou vyznačeny pro celé hodiny. Půlhodiny jsou ve stuze vyznačeny značkami.Bez rámečku Na druhém návrhu byly zvoleny římské číslice. Čas je vyznačen poloorlojním způsobem pro pravý čas místního poledníku. Na číselníku jsou vyznačeny hodinové čáry pro celé hodiny (delší čáry) a pro půlhodiny (kratší čáry). Půlhodiny jsou navíc mezi číslicemi vyznačeny značkami. Poblíž paty polosu (místa vetknutí ukazatele) je uvedena sentence "Pospíchej pomalu".V rámečku Na třetím návrhu je čas vyznačen opět poloorlojním způsobem pro pravý čas místního poledníku. Ve vnější (hranaté) stuze jsou rozmístěny římské číslice platné v období platnosti letního času. V půlkruhové stuze (nahoře) jsou arabské číslice platné pro zbylou část roku. Na číselníku jsou stejně jako u druhého návrhu vyznačeny hodinové čáry pro celé hodiny (delší čáry) a pro půlhodiny (kratší čáry). Půlhodiny jsou navíc mezi číslicemi vyznačeny značkami. Kolem paty polosu je zobrazeno Slunce.Následují fotky výsledného řešení.

Číselník - foto T. Jirotka
Garáž s číselníkem - foto T. Jirotka

 


 
na úvodní stránku