Letní a zimní čas

Letní čas

Letní čas je označení systémové úpravy měření a udávání času. Používá se v letních měsících a užívá čas, který je posunut dopředu obvykle o 1 hodinu. V České republice dochází v současnosti ke změně času během posledního víkendu, jehož oba dva dny náleží do měsíce března, respektive října. V době platnosti letního času (SELČ - středoevropský letní čas) používáme čas UTC+2, tedy je u nás o dvě hodiny více než na Greenwichském poledníku. V říjnu dochází ke změně na středoevropský čas (SEČ).

V únoru 2018 se skupina poslanců Evropského parlamentu snažila o první krok ke zrušení střídání standardního a letního času. Evropská komise navrhla zrušení střídání standardního a letního času do roku 2019 s tím, že státy si sami zvolí, jaký čas si ponechají. Členské státy se nedohodly jaký standardní čas by měl být jednotně používán. V roce 2021 bylo řešení této kauzy odsunuto o pět let. Ke zrušení nedojde dříve než v roce 2026.

Zimní čas

Občas můžeme zaslechnout (dokonce i ve sdělovacích prostředcích), že někdo pro období, kdy letní čas neplatí, použije termín zimní čas. Pozor! termín "zimní čas" je zakotven v zákonu č. 212/1946 Sb. Uvedený zákon je dosud platný jak v ČR, tak na Slovensku. Zákon zmocňuje vládu, aby nařízením zavedla odchylkou od středoevropského času zimní čas a určovala jeho počátek a konec. Při zavedení zimního času bychom užívali čas UTC (oproti středoevropskému času by bylo o jednu hodinu méně).

Jinými slovy, zimní čas se od letního liší posunutím hned o dvě hodiny. Nechtějte to nikdo a bojujte za používání správné terminologie. Ještě se toho někdo chytí a co potom?

Znění zákona si můžete přčíst či stáhnout z odkazu zimní čas.šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku