Pořiďte si sluneční hodiny

Nové sluneční hodiny

Dříve byly sluneční hodiny umísťovány na významných místech – zámky, kostely, kláštery, zájezdní hostince apod. Byly zpravidla výsadou bohatých nebo učených. Chcete aby si lidé Váš dům pamatovali? Instalujte na něm nebo v jeho okolí sluneční hodiny. Sluneční hodiny si můžete pořídit z praktických důvodů – při práci za slunečného dne na zahradě se stačí jen podívat na zeď, pro Vaši potěchu nebo kvůli sousedům. Mohou být umístěny i na sloupku nebo na zemi.

Sluneční hodiny lze realizovat jako dílo tzv. malé architektury pro dopnění veřejných prostranství (proluky, náměstí či parky), které může zatraktivnit obec.

Sluneční hodiny bývaly výsadou majetných, dnes si je může pořídit každý. Na základě Vašich představ mohu navrhnout sluneční hodiny pro různé typy stanovišť - zdi, chodníky, parky, veřejná prostranství apod., s jedním či vícenásobným rovinným číselníkem, s údaji časovými (místní čas, časy na různých polednících) i kalendářními (křivky pro konkrétní datum nebo pro vstup do zvířetníkového znamení).

Existuje mnoho důvodů proč si pořídit sluneční hodiny. Některé z nich jsou uvedeny na stránkách Proč si sluneční hodiny pořídit.

Sluneční hodiny v obci Dachovy pořízené majitelem chaty dle mých pokynů

Poskytuji odbornou pomoc (např. architektům, urbanistům) a ve spolupráci s potřebnou profesní firmou pomáhám při realizaci hodin . Přesáhnou-li Vaše požadavky mé možnosti (např. stanoviště hodin je velmi vzdáleno od mého bydliště), spojím se s dalšími tvůrci slunečních hodin.

analematické hodiny

Velice působivé jsou sluneční hodiny s číselníkem na zemi, kdy sám pozorovatel funguje jako stínový ukazatel. Situace, kdy se pozorovatel stává součástí hodin a svým stínem určuje čas, zanechává v každém silné zážitky.

Nástěnné hodiny lze zhotovit různou technologií - jako kovářská práce,

kovářská práce na zdi

na desce zavěšené na zdi,

bohatý číselník zhotovený na desce

či malované přímo na zeď.

malované přímo na zeď

Hodiny mohou mít číselník různě složitý. U nejjednodušších jsou na něm jen číslice.
Máte-li zájem o svislé (nástěnné) hodiny, nechte se inspirovat na dalších stránkách. Uděláte si představu, jak by Vaše hodiny mohly vypadat.

Budete-li mít zájem, mohu Vám navrhnout několik verzí výtvarného řešení.
Jak lze měnit vzhled nástěnných hodin je ukázáno na třech konkrétních případech stanovišť.Sluneční hodiny mohou zatraktivnit obec

Obec se stane zajímavým místem pro návštěvníky, pokud je něčím zaujme. Ne každá obec má ve svém nejbližším okolí technickou, církevní, vojenskou, archeologickou či jinou památku, hrad, zámek, zříceninu nebo přírodní zajímavost.
Pro zbudování naučné stezky je třeba aby v okolí byly zajímavosti, navíc relativně dostupné a vedla k nim cesta. Vystavět rozhlednu může jen ta obec, která má poblíž kopec z něhož bude výhled do širšího okolí.

Jednou z možností jak zatraktivnit obec je pořízení slunečních hodin. Existuje řada možností:

  1. jedinečné sluneční hodiny
  2. vybudování stezky slunečních hodin
  3. zorganizování soutěže o nejhezčí sluneční hodiny
  4. zbudování zahrady slunečních hodin

1. Jedinečné sluneční hodiny

Originality slunečních hodin lze docílit neopakovatelným vzhledem či provedením, velikostí, použitím méně obvyklého typu nebo kombinací několika typů slunečních hodin, řešením slunečních hodin jako součást jiné stavby apod.

Pro ilustraci uvedu některé konkrétní příklady.

Vodorovné zemní se šikmým ukazatelem ve tvaru kulisy (Paříž - vlevo, Prachatice - vpravo) vyplňují prostranství. Další jsou umístěny "na pódiu" (Praha - Suchdol), zbytek vzniklých v rámci soutěže (Rakousko, náměstí Reutte). Následující hodiny jsou se svislým ukazatelem (náměstí v Třešti - vlevo, v Sezimově Ústí - vpravo). V Třešti se odečítá časový údaj z polohy stínu zúženého místa sloupu (tvaru přesýpacích hodin) a v Sezimově Ústí ze stínu koule umístěné ve výšce 3,9 m.

ukazatel kulisa s využitím kamenů
hodiny 'na pódiu' zbyly jen hodinové čáry
ukazatel gnómon vodorovné zemní s koulí

Další vícenásobné hodiny sestávají z trojice - polární jižní, svislé západní a polední. Podrobnosti o důvodech a podmínkách za jakých vznikly jsou uvedeny na stránkách o monumentálních hodinách. Najdeme je v Malém Smokovci na Slovensku.

svislé a polední štěrbinové

Následující hodiny můžeme spatřit na jihu Francie mezi Orange a Nimes. Monumentální objekt vás upoutá již z dálky. Je umístěn na odpočívadle Tavel (sever). Jedná se o umělecké dílo "La Nef Solaire" (sluneční plachetnice). Obrovské vícenásobné hodiny (něco mezi lodí a katedrálou) jsou řazeny mezi nejimpozantnější sluneční hodiny dnešní doby.

sluneční plachetnice

Následují opět hodiny se šikmým ukazatelem. Vlevo z obce Píšť (okres Opava), vpravo hodiny s vodotryskem (jsou součástí fontány). Nyní dvoje v kovovém provedení - ty vlevo z Brna - Kohoutovic - ty vpravo ze Stránčic (okres Praha východ). V Kohoutovicích mohou z hodin odečíst kalendářní období, ve Stránčicích jen čas. Dvoje vícenásobné hodiny, nejprve hodiny z Budapešti. Na snímku jsou patrné svislý a polární jižní číselník. Na obelisku o výšce 6,4 m jsou umístěny svislé hodiny. V obelisku je štěrbina, Která umožňuje určit okamžik pravého místního poledne. Tehdy prochází sluneční poaprsky štěrbinou a dopadají na číselník poledních hodin. Najdeme je v Rakousku v Puch bei Hallein.

vodorovné zemní se šikmým ukazatelem s vodotryskem
s čárami zvířetníku 'prstencové'
vícenásobné polední se štěrbinou

Velmi působivé je, když osoba (třeba návštěvník vaší obce) slouží jako ukazatel. Postaví-li se na správné datum, svým stínem na analematických hodinách sám sobě učuje čas. Vlevo jsou hodiny z Francie (Avignon), vpravo z Radětic (okres Tábor).

analematické s dělením na půlhodiny s dělením na hodiny

Možná k vytvoření unikátních slunečních hodin stačí ve vaší obci vyznačit hodinové čáry na náměstí. Ano, čtete dobře. Pokud máte kostelní věž (věž hasičské zbrojnice apod.) situovanou jižně od náměstí, můžete ji využít jako gnómon (svislý ukazatel) slunečních hodin. Hodiny vzniknou po vyměření a vyznačení hodinových čar na náměstí a v okolních ulicích. Pokud se vržený stín horní části věže - cibule, báně, kopule či věžičky při rovnodennostech pohybuje po náměstí - stálo by za to za takový záměr zvážit.

stín věže na dláždění

Pro ilustraci jsem použil fotografie Ladislava Maška. Gnómonem slunečních hodin je radniční věž na náměstí v Sieně (Itálie).

2. Stezka slunečních hodin

Přilákat turisty může Stezka slunečních hodin. Tu lze vytvořit v místech s vyšším počtem slunečních hodin.

Přestože je u nás mnoho míst, kde je vyšší koncentrace slunečních hodin (namátkou Brno, České Budějovice, Český Krumlov, Hradec Králové, Jaroměř, Kájov, Plzeň, Praha, Zlatá Koruna), zatím nikdo Stezku slunečních hodin nevybudoval.

Nejbližší stezky od našich hranic jsou zřejmě v Saských obcích Krippen (asi 6 km vzdušnou čarou od Hřenska) a Taubenheim (asi 8 km vzdušnou čarou od Šluknova).

Pokud zvažujete (vaše obec) zřídit v obci stezku slunečních hodin, pojeďte se na jednu ze stezek podívat. Příznivci slunečních hodin organizovaní jako součást Astronomické společnosti v Hradci Králové zorganizovali výlet za slunečními hodinami do Šluknovského výběžku. Součástí výletu byla návštěva městečka slunečních hodin Taubenheim.
Informace o stezce slunečních hodin v Holoubkově (v češtině se tak nazývá Taubenheim) jsou uvedeny na stránkách http://hodiny.sweb.cz/mestecka.html#trasy nebo na německých stránkách o stezce v Taubenheimu.

orientační tabule

Velké množství stezek po slunečních hodinách najdeme ve Francii. Na mnoha z nich jsou u jednotlivých hodin tabulky se základními údaji o hodinách a celé trase.

tabule s údaji
tabule u hodin

Ukázky některých tras jsou uvedeny na stránkách o městečcích slunečních hodin.

Možná nyní namítnete: "jak máme připravit stezku slunečních hodin, když u nás máme jen jedny (žádné nemáme)?" Jednoduchou odpověď se dozvíte v dalším textu.

3. Soutěž o nejhezčí sluneční hodiny

Vypište soutěž o nejhezčí hodiny. Připravte se, že budete muset výherci (výhercům) soutěže vyplatit odměnu. Pokud ale bude jednou z podmínek soutěže, že hodiny v obci zůstanou, máte již z čeho stezku vytvořit.
Můžete zapojit třeba různé firmy z okolí - truhlář, zámečník, prodejce stavebních materiálů atd. Každý z nich může pro realizaci použít materiál s kterým pracuje (dřevo, kov, dlažba atd.).

Inspirací může být soutěž z obce Reutte v Tylorsku. V roce 1998 zde vypsali soutěž o nejlepší umělecko-kreativní a originální návrh slunečních hodin. Důležitým aspektem byla možnost praktické realizace návrhu.
(Vy však můžete podmínky soutěže zvolit jiné.)

Přihlášené návrhy byly zajímavé, například:

Vítězný návrh autorů: Sibylle VOGEL a Karl SCHWARZINGERa je na obrázku.

vítězný návrh

Čtveřici hodin (vítězný návrh) můžeme vidět v Reutte dodnes.

4. Zahrada slunečních hodin

Zahradou slunečních hodin je myšlena expozice různých typů slunečních hodin na jednom stanovišti. Termín "zahrada slunečních hodin" není výstižný, ale je zažitý a vznikl zřejmě doslovným překladem.

Pro ilustraci jsem použil obrázky ze stránek M. Egerta a M. Szymochy. Šestero hodin je rozmístěno v botanické zahradě v Lodži.

květinové vodorovné zemní
analematické analogově digitální
vícenásobné s kolmým ukazatelem

Podobná seskupení různých typů slunečních hodin jsou k vidění například v Sankt Ulrich in Groeden (Itálie/Tyrolsko)

v Sankt Ulrich

nebo v Genk (Belgie/Flandry), kde je k vidění 12 různých typů hodin

Pro ilustraci jsem použil obrázky, které uvádí na svých stránkách Frans W. Maes. Vybral jsem jen některé na ukázku. Ostatní si prohlédněte na uvedeném odkazu. U každých hodin je tam uveden princip jejich činnosti.

armilární vodorovné 'na stolku'
polední štěrbinové digitální
kuželové s mnoha ukazateliPokud chcete vidět některé z hodin, které jsem zhotovil, jsou uvedeny na stránkách o autorovi.

šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku


Koláž z 'mých' hodin