O autorovi stránek

Sluneční hodiny jsou mým dlouholetým koníčkem. V roce 2019 to bylo neuvěřitelných 30 let, co se o ně zajímaám.

Rozsah mých aktivit v oboru slunečních hodin je značný. Navrhuji sluneční hodiny pro různé typy stanovišť - zdi, chodníky, parky, veřejná prostranství apod., poskytuji odbornou pomoc (např. architektům, urbanistům) a ve spolupráci s potřebnou profesní firmou se podílím na realizaci slunečních hodin, na jejich restaurování, či vzniku replik slunečních hodin.

Sbírám informace, publikace, články a knihy o slunečních hodinách. Snažím se o popularizaci slunečních hodin a gnómoniky vůbec - formou článků v různých novinách a časopisech, přednášek, pomocí při pořádání výstav a publikováním o slunečních hodinách.

podepisuji knihu rakouským příznivcům foto čtenářů z Německa foto čtenářů z Německa

 

Jsem spoluautorem knižního vydání katalogu slunečních hodin a jedním z administrátorů e-katalogu.
Koncem roku 2015 mně vyšla kniha Sluneční hodiny v Královéhradeckém kraji.

 

kniha za výkladem společně poléváme knihu na podpis čekají ve frontě

Chcete-li mi napsat, klikněte na obálku a odpovíte mi pomocí vašeho poštovní klienta (poštovní program například Outlook). Případně využijete odkaz na mailovou adresu, který se zobrazí v prohlížeči.
adresa pro mailmail / poštovní adresa:

Ing. Miloš Nosek
     Mandysova 1408
     500 12 Hradec Králové
     Česká republika
     mobil: 723 519 719

odkaz na facebook odkaz na LinkedIn

Hodiny navržené dle historické předlohy

Sluneční hodiny dle mého návrhu v obci Zámrsk Navrhuji sluneční hodiny a ve spolupráci s potřebnou profesní firmou pomáhám při jejich realizaci. Příkladem jsou výše uvedené hodiny na radnici ve Dvoře Králové, z obce Zámrsk na vedlejším obrázku, na zámku Ostrov (KH), starém zámku v Jevišovicích (ZN), v klášteře v Milevsku nebo další na stránce o obnově slunečních hodin. Dle mého návrhu bylo realizována více než stovka nových hodin nejen v tuzemsku. Zpracoval jsem dále výpočty a návrhy dalších více než 70 hodin, které nebyly realizovány.

Jedny ze slunečních hodin, které jsem navrhl a pomohl realizovat, jsem přihlásil do mezinárodní soutěže "Stíny času" ("Le Ombre del Tempo/Shadows of Time"). Je to soutěž tvůrců slunečních hodin s širokou mezinárodní účastí. V XII. kole soutěže byly oceněny 3. místem.

Ocenění

Další sluneční hodiny, které jsem navrhl společně s architektkou Ing. Šimoníkovou, jsem přihlásil do stejné soutěže, ale do dalšího (XIII.) kola. Byly oceněny 1. místem.

Další ocenění

Snažím se o navazování kontaktů s dalšími přáteli slunečních hodin v tuzemsku i v zahraničí, stejně jako o vzájemné seznamování příznivců slunečních hodin navzájem.

ve Studnici u kulových hodin

společné foto foto s rakouským příznivcem

foto při setkání foto s japonským příznivcem

Pořizuji si fotodokumentaci hodin. Mám vyfoceny hodiny na více než 2.200 stanovištích. Fotografie vyměňuji s dalšími příznivci slunečních hodin. Bohaté fotodokumentace jsem využil pro zpracování podkladů pro populárně naučnou knihu s pracovním názvem "Pojďte s námi poznávat sluneční hodiny". V současné době se snažím o její vydání.

Ve spolupráci s dalšími příznivci slunečních hodin provádíme katalogizaci slunečních hodin na pevných stanovištích - viz katalogy. Dokladem toho je elektronická verze katalogu, která je přístupná všem zájemcům na webu a posloužila jako podklad pro knižní vydání katalogu.Některé z těch, které jsem navrhl


Nových hodin, na jejichž vzniku jsem se podílel, je v tuzemsku přes stovku. Ročně díky mému přičinění vznikne 5 až 15 nových hodin. Navrhuji hodiny i pro zahraničí. Jsou umístěny na Slovensku - trojice hodin v Nové Lesné a další v Piešťanech. Nejdále byly instalovány moje hodiny v obci Podaca v Chorvatsku.
Ty, které byly realizovány a jsou uvedeny v katalogu slunečních hodin najdete na následujícím odkazu.

Ve spolupráci s památkáři jsem se podílel na přibližně dvaceti obnovách, restaurátorských pracích, návrzích replik a opravách historických hodin. Naposledy na čtveřici hodin na radnici v Olomouci.

Na ukázku jsem některé z nich vybral.
Vedle obrázku je ke každým uveden stručný komentář nebo odkaz na další stránky s hodinami nebo se stanovištěm souvisejícími.
Pokud byly realizovány, je zde uvedena i adresa jejich umístění. Obrázek k hodinám navíc slouží jako tlačítko pro odkaz - kliknutím na obrázek přejdete do e-katalogu v novém okně prohlížeče. V katalogu jsou uvedeny zpravidla i další obrázky těchto hodin a jejich údaje (velikost, rok vzniku apod.).

Zabývám se i návrhem replik slunečních hodin na místech, kde již zanikly. Jejich vzhled při návrhu přizpůsobím dobovým fotografiím či malbám.


 
Vzdálený pohled
Hodiny s jihovýchodním číselníkem;
předlohou pro repliku
bylo foto hodin z roku 1905
Škvorec,
Smiřických 1,
(okres Praha východ)
starý zámek
 
Replika starších hodin. Naposledy byly renovovány 8. 5. 1974. Na číselníku naznačeny obratníky, v dolní části jako okraj stuhy.
s obratníky
Ostrov 1,
(okres Kutná Hora)
nově restaurovaný zámek
nové hodiny na starém zámku
Při renovaci zámku se rozhodli, že by tam chtěli mít sluneční hodiny. Budiž jejich přání vyhověno.
Jevišovice
okres Znojmo,
starý zámek
 
Hodiny zde v minulosti byly. Nejdříve zanikl číselník a pak zmizel i ukazatel nebo naopak? Dnes již je to jedno. Dle studií historických foto byly navrženy nové.
Původní hodiny byly gnómonicky chybné. Prioritní snahou byla funkčnost nových hodin. Přesto jsme se chtěli po dohodě s památkáři dřívějšímu provedení slunečních hodin přiblížit.
replika nebo nové hodiny?
Milevsko,
okres Písek,
klášter,
budova bývalé latinské školy
elegantní s rovnodenostmi a slunovraty
Z místní restaurace dlouho koukali jen na zeď. Jednoho dne je napadlo, že by to nemusela být obyčejná zeď. Tak se zrodil nápad mít tam netradiční hodiny a to sluneční.
Buš,
okres Praha západ,
náves
 
Pro zvýšení turistické atraktivnosti obce nejprve zbudovali rozhlednu a pak starosta přišel s nápadem pořídit sluneční hodiny. Aby do určení času aktivně zapojili kolemjdoucí, zvolili analematické hodiny.
jako atrakci při setkání rodáků
Radětice,
okres Tábor
 
návrat hodin
replika hodin Jana Engelbrechta
Jaké měly hodiny minulost, jak vznikaly ... viz:
o vzniku repliky
a o dalších dílech Engelbrechtů - viz:
sluneční hodiny Engelbrechtů
Dvůr Králové,
náměstí T. G. Masaryka
 
Hodiny navržené jako monumentální dílo - prvek malé architektury určený pro volné prostranství.
Slavnostně byly odhaleny 20. 6. 2010.
Sestávají hned z trojice hodin.
Malý Smokovec,
Slovensko,
obec poblíž Popradu
pro bližší informace klikněte
 
Další z hodin, které jsem navrhl na Slovensko
Piešťany,
Slovensko
 
Hodiny na stanovišti, kde jsem nikdy nebyl.
 
Dle mých pokynů byly naměřeny údaje, z kterých jsem určil azimut stěny.
 
Číselník jsem nakreslil na folii, z které byl přenesen na zeď.
 
Stínový ukazatel byl rovněž instalován dle mých pokynů.
(foto J. Kašpar)
rukou akademika
Kosova Hora 79
(okres Příbram)
 
foto hodin
Sluneční hodiny které fungují i v noci;
vlastní sluneční hodiny tvoří spodní část pod tyčkou.
Horní část číselníku se užívá jen v noci.
Ústí nad Labem - Kočkov
budova ČHMÚ
 
Laserové ukazovátko ukazuje pravý místní sluneční čas.
Bližší informace se dozvíte po kliknutí na noční foto.
foto funkce v noci
Ústí nad Labem - Kočkov
budova ČHMÚ
 
svislé se světovými
Hodiny s kombinovaným číselníkem
nahoře hodiny pro pravý místní čas
dole hodiny, u kterých stín ukazuje, kde je ve světě poledne
Broumov - Velká Ves,
Kladská 164,
základní škola
Analematické sluneční hodiny
 
analematické zemní
Broumov - Velká Ves,
Kladská 164,
základní škola
svislé se 3 kalendářními čárami
Poloorlojní hodiny se 3 kalendářními čárami
Horní Libchava 22,
(okres Česká Lípa),
soukromý dům
Kovové sluneční hodiny
 
kovové i s obratníky
Břeclav,
Zámecké náměstí 7/2,
sídlo firmy Comlux s. r. o.
zahradnické sluneční hodiny
Poloorlojní hodiny ze živých roslin, viditelné na velkou dálku
Brno,
Drobného 307/38,
SurGal Clinic, s. r. o.
Zemní vodorovné hodiny, zhotovené jako kamenická práce
 
hodiny v dláždění
Družec,
(okres Kladno),
Na Návsi
 
vzhled odsouhlasený památkáři
Přestože jsem zpracoval řadu výtvarných návrhů jak mohly hodiny vypadat,
památkáři rozhodli, že někdejší vzhled musí být zachován.
Lázně Bělohrad,
památník K. V. Raise,
bývalá oranžérie, tympanon
 
Při návštěvě stanoviště jsem se seznámil s majiteli, objektem, posoudil stav dřívějších hodin a změřil si azimut stěny. Z hodin se nedal použít ani stínový ukazatel. Dohodli jsme se na nových hodinách.
Polohu hodinových čar a pokyny pro instalaci ukazatele jsem jim zaslal v elektronické formě.
Hotovou podobu číselníku jsem viděl až na foto J. Hořejšího (vpravo)
.
Otruby 30,
okres Kladno
svislé se 7 kalendářními čárami
Poloorlojní hodiny se 7 kalendářními čárami
zhotovené formou samolepicích fólií
instalované na desce
Libišany 146,
(okres Prdubice),
soukromý dům
Malované svislé hodiny
 
s kruhovým číselníkem
Borek 72,
(okres Praha východ),
soukromý dům
 
spolufinancováno Evropskou unií
Změřil jsem azimut zdi a vypracoval několik výtvarných řešení.
Jedno, které se líbilo nejvíce, jsem předal na papíře. Na stránkách e-katalogu (po kliknutí na obrázek se dostanete na příslušný záznam) je ten papír dokonce vidět.
Další již bylo na profesionálech.
O vzdělávacím centru se dozvíte více na stránkách.
Pečky,
Tř. Jana Švermy 141,
Vzdělávací centrum Pečecka
 
Původně měly být hodiny jen jedny. Když jsem upozornil, že jihovýchodní hodiny v pozdním odpoledni již ukazovat nebudou, dohodli jsme se na dvojích.
když hodiny, tak alespoň dvoje
Rozdrojovice 223,
poblíž Prýglu
(Brněnské přehrady)
 
nenápadný vzhled nepobouří památkáře
Připravil jsem několik výtvarných návrhů.
Nevím, zda z obav co na to památkáři nebo po dohodě s nimi,
ale byla zvolena varianta velice nenápadného číselníku.
o Vzdělávacím centru
Telč,
náměstí Jana Kypty 74
Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT,
původně budova jezuitů
 
Hodiny, které byly řešeny korespondenčně.
 
Dle mých pokynů zájemce naměřil údaje, z kterých jsem určil azimut stěny.
 
Zájemce realizoval hodiny dle mých pokynů (pro nákres číselníku, pro instalaci a seřízení stínového ukazatele).
namalovali si sami
Hradečná 22,
poblíž Litovle
 
místo 'falešného' okna
Jednou z možností jak zaplnit zeď jsou sluneční hodiny.

Původně zde mělo být falešné okno, ale hodiny nakonec zvítězily.
Zámrsk 40
 
Hodiny vyrobené technologií smaltování. Podklady jsem předal v elektronické formě - jako soubor programu CorelDraw.
 
Výtvarné řešení vzniklo ve smaltovně.
 
V tomto designu budou hodiny nabízeny zákazníkům a to ve velikosti 700x700 mm s výpočtem dle souřadnic místa jejich budoucí instalace a ve velikosti 300x300 mm jako "dárkový" předmět bez nároku na přesnost měření.
 
Velké hodiny budou na požadavek zákazníků vyrobeny v jiném designu. Cena se v tom případě bude určovat individuálně podle složitosti motivu.
 
(foto I. Lepka)
s dlouhou životností
Tupesy 345,
smaltovna
 
původní hodiny na desce
Původní hodiny pro toto stanoviště byly vyrobeny s použitím samolepicích fólií.

Zajímavé čtení o šampionovi jménem Peruán z této stáje.
Zámrsk 24,
dostihové centrum
 
Není nad hodiny malované přímo na zeď.
Ty vystřídaly původní ze samolepicích fólií.

Tvůrčí invence výtvarníků může vytvořit i nezvyklé obrázky pro zvířetníková znamení.
Humor majitelů může přidat pikantnost i použitím vhodné sentence.
nyní malované na zdi
Zámrsk 24,
dostihové centrum
 
z nerealizovaných návrhů
Nyní alespoň jeden zástupce navržených a nerealizovaných.
Zpracoval jsem tři odlišné návrhy.

Každý návrh má jiný půvab. Jsem zvědav, který návrh zvítězí.
Zatím nerealizovány

 

šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku
 
WebZdarma.cz